Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ

Φτιαγμένη από μέταλλο γυαλιστερό
με πλέγμα προστατευτικό της ασφάλειάς μας
και της υψηλοφροσύνης της,
δεν ενοχλείται παρά μόνον από τούτο,
πως ευθύς
όταν δεν τη χρειαζονται
τη σβήνουν.

Και αυτό σαν διάλειμμα να το ιδει
της εργασίας της
δεν συγκατανεύει.
Αυτή από εργασία δεν γνωρίζει.
Καθήκον μόνο υπέρτατο θεωρεί
την ιερή συμμετοχή
στου ήλιου την αξία και τη θερμότητα.
Γι αυτό και με τον γήινο διακόπτη
αυτή, 
τελείως ποτέ δεν συμβιβάζεται.

Κι είν’ η αιτία αυτή που γρήγορα 
με μία μεγαλόπρεπη έκλαμψη 
σαν μιαν επίδειξη πρώτη και ύστατη της δύναμής της
αυτοκτονεί.