Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

          ΔΙΑΠΟΡΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ

«Αυτό που εκατομμύρια χρόνια μου ’δωσαν
μου το στερούν εκείνοι.
Τάχα είν’ εκείνοι μεγαλύτεροι απ’ τον Καιρό
ή ο Καιρός ο ίδιος είναι
που εντύθηκε για σάρκα τη συμπυκνωμένη διάρκεια
για απόφαση το Μέλλον και
με δικαίωμα πια
μ’ έκλεισε δω μέσα;»