Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΔΙΨΩΝΤΑΣ

«Κλείσε το φως!», ακούστηκε.
Το φως δεν ήταν ανοιχτό. Εκείνος όμως
μια κίνηση προς τον διακόπτη έκανε.
Γέλασε με το πάθημά του.
Κοίταξε προς το μέρος απ’ όπου ήρθε η φωνή... κανένας.
Διπλά λοιπόν γελάστηκε.

Τα σκοτεινά γυρίσματα των καιρών
δημιουργούν τέτοιες ακατανόητες καταστάσεις.
Ακατανόητες για κείνους
που πίσω από το αποτέλεσμα λαχανιασμένα τρέχουνε
αίτιο διψώντας, γιατί αλλιώς
να εννοήσουν τη ζωή αδυνατούν . Γι αυτούς
όταν ακούγεται μία φωνή
να έχει μιλήσει κάποιος πρέπει.