Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΕΙΣ NEON ΓΕΡΟΝΤΑ

«ΕΙΣ NEON ΓΕΡΟΝΤΑ»
ήτο η αφιέρωσις.
Και πάντοτε δι αυτόν
αναπάντητον παραμένει το ερώτημα:
το «NEON» ή το «ΓΕΡΟΝΤΑ»
είναι το ουσιαστικόν;

Τινές υποστηρίζουν
ότι ανάξιον λόγου το θέμα είναι.
Θαυμάζει την αξιολύπητον πεποίθησίν των
(τουλάχιστον δεν αγωνιούν).

Όμως αυτός να διερωτάται δεν θα παύσει
διότι
όσον και να ειπείς
και αι δύο εκδοχαί είναι πιθαναί.
Και νεαρούς, την ψυχήν γέροντας,
ευρίσκεις,
και νεαρούς την ψυχήν, γέροντας,
ομοίως.