Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΣΤΗ GALINA
(συνάδελφο στην κλινική του Caplan)

Αν ήξερες Galina
πώς φέγγει ο ήλιος κάθε πρωί...

Τα ξανθά μαλλιά των μικρών κοριτσιών παίρνει
και μ’ αυτά υφαίνει το στεφάνι του.
Τον πόνο παίρνει των ευκαλύπτων
φλόγα τον κάνει
και μας πυρπολεί.
Με τις εκτεταμένες αγωνίες μας αχτίδες
μας τοξεύει.
Από τη φλόγα μας καιγόμαστε Galina.
                          
                                 L. A. 8-10-1988