Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Όποιος θέλει τη ΓΕΝΕΣΗ σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο μπορεί να ανατρέξει στο μπλογκ: brvmeroi.blogspot.com
Είναι το μόνο από τα γραφτά μου που δεν έχω copyright γι αυτό.
Δε βρήκα άλλη ΓΕΝΕΣΗ έμμετρα μεταφρασμένη.
Ο Γεώργιος Χούμνος (15ος αιώνας), από τον Χάνδακα της Κρήτης είχε παραφράσει τη ΓΕΝΕΣΗ και την ΕΞΟΔΟ σε ιαμβικούς ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους.