Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ

Ανέμελε
αγνέ κολυμβητή της ήρεμης ακτής
χωρίς ούτε των τεράτων το φόβο
ούτε των κυμάτων το βόγκημα...

Καρίνες εκεί δεν έχει και με μικρά ψάρια
ολιγαρκής, τρέφεσαι.
Ναυάγια δεν γνωρίζεις.
Η ζωή δίπλα σου
γοργόνα ερωμένη σου.
Οι δύτες και οι ποντοπόροι
μιμητές σου,
σε φανταστικές αρμύρες θαλασσόπνιχτες.

Αγνέ, ήπιε κολυμβητή, το νερό,
όπως καρπός τον σπόρο του σε κρατεί:
μυστικόν και πολύτιμον και ελπιδοφόρον.