Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

«ΠΑΣΧΑ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΣΧΑ»

Αλήθεια πώς θα ήτανε το Πάσχα μας
αν ήτανε Σωτήριο;
Ας δούμε.

Σ’ ένα Σωτήριο Πάσχα θ’ ανασταίνονταν
όχι ο Χριστός μα ο Λαός.
Θα σφίγγαμε τα χέρια όχι
μα τους λαιμούς των υπουργών.
Θα σπάζαμε όχι αυγά
παρά των πλούσιων τα κεφάλια.
Στων εκμεταλλευτών μας
θα το ανάβαμε τον τάφο το κερί,
κι αντίς γι αρνί
τους βουλευτές θα εσουβλίζαμε.

Ως για τ’ αυγά
με το αίμα των τραπεζιτών θα τα εβάφαμε.

Και πια θ’ αλληλοχαιρετιόμασταν
«Ελλάς ανέστη!».

Αν ήτανε το Πάσχα μας Σωτήριο.