Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

       Ο ΜΙΣΕΜΟΣ

Αλαφροίσκιωτες κυρές
και νέοι μαρμαρωμένοι
για παραμύθια είναι καλοί
μα για την ποίηση ξένοι.

Η ποίηση είναι άστραμμα
σε φονικό λεπίδι
άξενος είναι μισεμός
γι αγύριστο ταξείδι.