Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

                     ΠΟΙΗΤΗΣ

Όπως το τραίνο μπαίνοντας στον έρημο σταθμό
δίνει ζωή σ’ αντάλλαγμα για τη φιλοξενία
έτσι της θείας Ποίησης η ιερή μανία
δίνει ζωή στον πένθιμο της ζήσης του ρυθμό.