Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

       ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ

Κι αν περνώντας απ’ το πλάι
καλημέρα δε μας λες
τι μας λες τι μας λες

Κι αν ξεχνάς κάτι κουβέντες
που ελέγαμε τρελές
τι μας λες τι μας λες.

Κι αν εσύ γελάς σαν κλαίω
κι αν γελάω εγώ σαν κλαις
τι μας λες τι μας λες

αν εσύ με διώχνεις μία
με γυρεύουνε πολλές
τι μας λες τι μας λες.