Κυριακή, 23 Απριλίου 2017


   ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σαν πρόσωπα μου μοιάζουνε
τα φύλλα των βιβλίων
που σοβαρά κοιτάζουνε
αυτούς που τα διαβάζουν.
Άλλοτε άλλα μοιάζουν
με πρόσωπα αγίων
που βλοσυρά κι αμίλητα
μετράν την αμαρτία, 
άλλοτε με αφίλητα
πρόσωπα κοριτσιών
που βόλτα ομαδόν
βγήκανε στην πλατεία.
Κι έκπληξη άλλα μοιάζουνε
να ‘χουνε ή απορία
καθώς θωρούν να ψάχουνε
μέσα τους κάτι όντα
με ανύπαρκτα προσόντα
για τέτοιαν ιστορία.