Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

的形容词。那么希腊朋友们,
如果你想要学习或者正在学习
中文普通话,或者你对中
中国文化很感兴趣,这里是资料

们倾心为你打造的网站。
我们乐于在此分享 我们对中
文及中国的了解与喜爱,
并且提供中文字典及书籍的连接

地址。美中不足的是,
由于希腊语汉语参考资料
有限,开始我们将使用英语。
如果你就是中国人而且愿意

帮 改