Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

                          Ω!

Ω! Οι γυναίκες του οι αγαπημένες
δεν τον αγαπησαν οι καημένες.
Ω! Οι χαρές τους οι παινεμένες
για κεί-για κείνονε μείνανε ξένες.

Ω! Οι γυναίκες του οι θλιμμένες
δεν τον αγάπησαν οι καημένες.
Άλλες του φύγανε τρομαγμένες
άλλες του μείνανε πάντα κρυμμένες.

Ω! Οι γυναίκες του οι κλεισμένες
Ω! Οι γυναίκες του οι πονεμένες
Ω! Οι γυναίκες του οι λατρεμένες
δεν τον αγάπησαν οι καημένες.