Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΠΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι θόρυβοι
ενορχηστρωμένοι
πετούν από τη βουερή θάλασσα στο ανοιχτό αυτί
που, σαν με μαγικόν τρόπο, αν και
χωρίς αιτία και σκοπό, ακούει.

Δεξιά
το μικρό μιας φώκιας από ένα τσεντού
σπαράζεται. Αριστερά
ύαινες πτώματα ξεθάβουν χελωνίσια.
Το πολυταξιδεμένο κέλυφός τους
καταφύγιο για κάθε καταιγίδα,
αναδύεται πάλι στον καθάριο
κρύο πολικό αέρα.

Ο ουρανός
στενεμένος
καλύπτει όλα σαν καπνοσακκούλα
που το περιεχόμενό της,
ο καραβοκύρης Χρόνος
στο μακρινό ταξίδι του
θα καπνίσει.