Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Μετά την αγάπη
πρέπει να διαφυλάξουμε τις μάσκες
για την επόμενη φορά.