Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

        ΑΓΝΗ ΦΡΑΓΚΑ

Δέκα ετών αυτή κι ο σύζυγός της εβδομήντα.

Μεγαλύτερη βεβαίως απόλαυση δεν υπάρχει.
Και γίνεται πασίδηλο αυτό επειδή 
όποιος τ’ ακούσει
πονηρά χαμογελά.

Ως για τον Έρωτα τον ίδιο 
τι άλλο παρά αυτό
η επιδίωξή του πάντα ήταν-
η έκπληξη;

Τώρα επέτυχε ό,τι ζητούσε.
Τόσο
που στο κρεβάτι δεν ξαπλώνει
των εραστών
τα χείλη και τα χέρια τους να οδηγεί
αλλά παράμερα, άπρακτος-
αλλά έμπρακτα πολύ αλήθεια- καθισμένος 
τα μάτια βλέπει τα μεγαλωμένα της Αγνής
μπρος σ’ ο,τι γίνεται,
που διόλου έτοιμη
ν’ αντιμετωπίσει
δεν ήταν.