Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

«Θα βλέπω την τι-βι πίνοντας μπύρες. 
Το σκύλο θα κρατάω αγκαλιά
και θα τον ξύνω που τον τρων οι ψείρες.

Εσύ να μη βιαστείς. Και ας αργήσεις.
Ξέρω πως παίρνει ώρα αυτή η δουλειά. 
Τις μπύρες μόνο έξω να μου αφήσεις.

Μόνο περνώντας από τις φιλύρες
πρόσεξε μην τρομάξεις τα πουλιά.
Το σκύλο εγώ κρατώντας αγκαλιά
θα βλέπω την τι βι πίνοντας μπύρες».

                                       L. A. 3-7-1990