Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

         ΨΗΛΑ

"Πάντα ψηλά!" το έμβλημά του ήτο.

Κι εις την ζωήν του όλην το εφήρμοζεν.
Από απλούς κομπάρσος , πρωταγωνιστής
στης χώρας του είχε γίνει τα πολιτικά.

Και εις τους δικαστάς του όταν τον εδίκαζον
"πάντα ψηλά!" ως συμβουλήν επανελάμβανε.
Και τόσον ήτο πειστικός
και τόσον τους εζάλισεν μ’ αυτά
που για να δείξουν πως επείσθησαν
με την απόφασίν των ψηλά τον έβαλαν.

Αλήθεια, δια μίαν ολόκληρον ημέραν
το σώμα του αιωρείτο-
αν ελογάριασα καλά-
κάπου δυο μέτρα πιο ψηλά
από των άλλων-
των ζωντανών.