Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

        Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γελάστε λιγάκι-πιέστε το στόμα
οι δυο του γωνίες ν’ ανέβουν ψηλά
εμπρός, προσπαθήστε-λιγάκι ακόμα
το πρόσωπο πρέπει εδώ να γελά.

Ξεσφίξτε τα μάτια που τώρα σκληραίνουν
το βλέμμα τους κάντε το κάπως γλυκό
αφήστε τους μυ’ς των παρειών που βαθαίνουν
να πέσουν-το δέρμα να μοιάζει απαλό.

Οι ζάρες αυτές των ματιών-του μετώπου
βοηθείστε λιγάκι να φύγουν...εμπρός!
σκεφτείτε πως είστε στα δώματα όπου
ο ήλιος της νιοτης σας φέγγει λαμπρός.

Τα μάτια… οι ζάρες…το φως… το γελάκι…
ωραία! προσέξτε-το στόμα κλειστό…
κοιτάξτε ’δω πέρα-θα βγει το πουλάκι...
τελειώσαμε! Ωραία! Θερμά ευχαριστώ.