Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΟΜΟΙΩΣ

"Εις νέον γέροντα" ήτο η αφιέρωσις.
Και πάντοτε δι εμέ
αναπάντητον παραμένει τo ερώτημα:
το "νέον" ή το "γέροντα"
είναι το ουσιαστικόν;

Τινές υποστηρίζουν
ότι ανάξιον λόγου το θέμα είναι.
Θαυμάζω την αξιολύπητον πεποίθησίν των-
τουλάχιστο δεν αγωνιούν.
Όμως εγώ να αμφιβάλω δε θα παύσω
διότι όσον και να πεις
και αι δύο εκδοχαί είναι πιθαναί:
και νέους, την ψυχήν γεροντας, ευρίσκεις,
και νέους την ψυχήν, γέροντας, ομοίως.