Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

                      ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Όχι πως κάνω κριτική Χριστέ μου στη βουλή Σου,
μα έχω μια διαπίστωση τα χρόνια τούτα κάνει:
κάθε χρονιά και πιο αργεί να έρθει η γέννησή Σου
ενώ όλο και πιο γρήγορα η σταύρωσή Σου φτάνει.