Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

21 Φλεβάρη 1964
 Ή Ουάσιγκτον απορρίπτει νέα Γαλλική πρόταση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κρίση του Βιέτ Νάμ, ένώ στη Σαΐγκόν ανατρέπεται ό στρατηγός Χάν.

23 Φλεβάρη 1964
Η Βρεττανία προσφέρει μόνιμα στον ΟΗΕ έξη τάγματα πεζικού για να χρησιμοποιούνται σαν ειρηνευτικές δυνάμεις.

24 Φλεβάρη 1964 
Ό Πρόεδρος της Ανατολικής Γερμανίας Βάλτερ Ούλμπριχτ φθάνει στο Κάιρο για έπίσημην επίσκεψη.

24 Φλεβάρη 1964
Ό Γενικός Γραμματεύς τού ΟΗΕ Ου Θάντ υποστηρίζει επίσημα τις Γαλλικές και Σοβιετικές προτάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων στο Βιέτ Νάμ.

26 Φλεβάρη 1964
 Ό Σοβιετικός Πρωθυπουργός Α.Ν. Κοσύγκιν δηλώνει ότι ή συνέχιση των Αμερικανικών επιδρομών εναντίον τού Β. Βιέτ Νάμ θα δυσχεράνει τίς ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

28 Φλεβάρη 1964
 Ή Αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει «Λευκή Βίβλο» οτήν οποία καταγγέλλει το Βόρειο Βιέτ Νάμ για συνεχείς επιθέσεις κατά του Νοτίου.