Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

1 Μάρτη 1965
Αρχίζει στη Μόσχα ή συμβουλευτική διάσκεψη των 19 κομμουνιστικών κομμάτων. 

1 Μάρτη 1965
Ή Ανατολική Γερμανία καί ή Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία υπογράφουν οίκονομική συμφωνία ϋφους 100 εκατομμυρίων δολλαρίων.

2 Μάρτη 1965
160 Αμερικανικά καί Ν. Βιετναμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν στόχους στό Β. Βιέτ Νάμ.  

2 Μάρτη 1965
Ό πρόεδρος του Πακιστάν Άγιούμπ Χάν φθάνει στο Πεκίνο για έπίσημην επίσκεψη.

3 Μάρτη 1965   
Φοιτητικές ταραχές ζεσπούν στη Μαδρίτη.

4 Μάρτη 1965
Σοβιετική στρατιωτική δύναμη επεμβαίνει για
την   διάλυση   2000   Κινέζων   καί   άλλων   Ασιατών
σπουδαστών   πού   λιθοβολούσαν   την   Αμερικανική
πρεσβεία της Μόσχας.

7 Μάρτη 1965
Ή κυβέρνηση της Βόννης αποφασίζει να αποκαταστήσει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, χωρίς να διακόψει τις σχέσεις με το Κάιρο παρά την Ιδρυση Ανατολικογερμανικού γερμανικού προξενείου στην ΗΑΔ.

8 Μάρτη 1965
Ό Γεν. Γραμματεύς τού ΟΗΕ προτείνει την σύγκληση έπταμερούς διασκέψεως με τη συμμετοχή της Λαΐκής Κίνας καί των δύο κρατών τού Βιέτ Νάμ για την κατάπαυση τού πολέμου στην Ινδοκίνα.

9 Μάρτη 1965  
 Ή   Αμερικανική   κυβέρνηση   απορρίπτει προτάσεις του Ού Θάντ για το Βιέτ Νάμ.