Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Επί τελους ένας Πρόεδρος στην Αμερική που λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη.
Ένας Πρόεδρος που απεχθάνεται την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών και μιλάει ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ.
Ένας Πρόεδρος που ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι σε όλους και σε όλα χωρίς φιοριτούρες, «ευγένειες», περιφράσεις.
Δεν χρησιμοποιεί στερεότυπες εκφράσεις, δεν λέει χωρίς να λέει.
Δεν λέει «θα» αλλά πράττει. Δεν λέει «πρέπει» αλλά «υπόγραψα» ή «διάταξα».
Ως για την Ελλάδα, θα κρατήσει τον Χαζοχαρούμενο μέχρι αυτός να φέρει τη δραχμή και μετά θα τον εξαφανίσει.