Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

      ΣΙΣΥΦΩΝ

Μη και δεν είμαστε Ταντάλων
και των Σισύφων μεις οι γόνοι;
Μη και μια μοίρα σαν και κείνων
πάνω μας μαύρη δεν απλώνει;

Βράχους πελώριους δεν κινάμε
για ν’  ανεβάσουμε ψηλά
και ο καθένας τους μ’  αντάρα
και πάλι κάτω δεν κυλά;               

Και να γλιτώσουμε όταν θέμε
από της δίψας την πληγή
μη δε στερεύει κάθε μία
που λαχταρίζουμε πηγή;

Ή μήπως άσαρκες φιγούρες
και μεις δε ζούμε σ’  έναν Άδη
και σαν και κείνους δεν τυλίγει
και μάς το τρίσβαθο σκοτάδι;