Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

                 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ

Κι αν το ’βλεπα που στην ουσία ήταν κλοπή
μα ν’ αντιδράσω δεν μπορούσα.

Στα τέτοια το Συμβούλιον ήτο ανένδοτον.

"Η μάννα μου η άρρωστη...
τα φάρμακα... οι γιατροί..."
όλο αυτά αράδιαζε.

Αυτά είναι υποθέσεις καθαρά ιδιωτικαί.
Εμάς το ανεξόφλητον γραμμάτιον μας πονεί.
Όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τέτοια λένε.
Κι αν τους ακούγαμε
τώρα κι εμάς
κάποιο ανεξόφλητο γραμμάτιο θα μας παίδευε.