Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

                     ΘΕΛΜΑ

Και ο πατήρ της δεν την επανείδε πλέον.
Της πόλεως όπου διέμενε 
κλαίων τας παρόδους περιήρχετο 
και διόλου δεν εγνώριζε τι έγινεν η Θέλμα.

Περιπαθώς ο εραστής της την ανεπόλει
στο σπίτι του στην πόλη.
Από δάκρυα τα μάτια του μονίνως αλωμένα.

Πού να ’τανε η Θέλμα-
πού να βρiσκoνταν;
Τα αιθέρια χάδια της ποιος έπαιρνε;

Ο αδελφός της μόνο δεν επτοείτο.
Ενήμερος του γεγονότος ήτο
την Θέλμα ο ίδιος πως εγεύετο
στον σταύλο μέσα του ερήμου αγροκτήματος
του σεβαστού κυρίου Έρλιχμαν.