Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017Φώτη έρχομαι για την ορκωμοσία. Δευτέρα βράδυ θα είμαι στο JFK. Θα σου τηλεφωνήσω την ακριβή ώρα.