Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Χαιρετίζω τη νίκη του Τραμπ. Οι Αμερικάνοι ακολουθώντας τα μηνυματα των Καιρών τόλμησαν τη Μεγάλη Αλλαγή. Καλλίτερες μέρες περιμένουν την ανθρωπότητα. Φίλοι, πανηγυρίστε! TpEnCa