Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Ο ΝΑΥΑΓΟΣ

Είναι ναυαγός.
Γεννήθηκε ναυαγός.
Κι ολοζωής στέλνει μηνύματα
μες σε μπουκάλια:
«μην πλησιάζετε».