Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Τελικά όλοι οι έλληνες δημοσιογράφοι είαι καπιταλιστικά σκυλιά που υπακούνε και προστατεύουν όποια εξουσία επιβάλλεται στην Ελλάδα κάθε τόσο από το Καπιταλιστικό Κέντρο.