Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

The superintendent: each theater excellancy, is built for one play and one play only.
(The Blind, Maeterlinck)

ΚΑΘΕ ΔΕΝΤΡΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΝ' ΑΝΘΟΣ.

Κάθε δεντρί για ένα ειν' άνθος.
Κάθε κορμί για μια φωτιά.
Κάθε ψυχή για ένα πάθος.
Για έναν μόνον η πρωτιά.

Για στόλισμα ένα η γιρλάντα
για ένα αγρίμι η μονιά
για έναν Δόγη η Ινφάντα
για ένα λεφτό η νια χρονιά.

Γι ένα σύννεφο το δείλι
για ένα δάκρυο η αυγή
για ένα φίλημα τα χείλη
για ένα αντίο το πρωί.