Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Απομονωμένος εκ των πάντων
και πάντοτε μετ’ αισιοδοξίας προσβλέπων
εις την μόνωσίν του
ως πιστός εις τον θεόν του,
αναμένει την λύτρωσιν
μακράν των ανθρώπων
και ψέγει τους κοσμικούς
που διάγουν την ζωήν των διασκεδάζοντες.

Ως πότε όμως;
Θα έλθει ημέρα
που την ζωήν θ’ αποζητήσει
των κοσμικών.
Και πως εκείνοι θα τον δεχθούν
που τώρα
ασυλλόγιστα τους λοιδορεί;