Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

9 ΜΑΗ-ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ευρώπη από μας ζητάει ευθύνη
ή μη θα ενδιαφερθεί για μας εκείνη;
Τίποτα από τα δυο. Γι αυτό όλοι μόνο
τήνε θυμούνται μια φορά το χρόνο.
(Για τα ενδιάμεσα ας ενδιαφερθούνε
όσοι έχουν απ’ αυτό να ματσωθούνε.)