Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

18 ΜΑΗ
ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
(στίχοι για παιδιά)

Όλο το παρελθόν της ανθρωπότης
βρίσκεται αλήθεια μέσα στα μουσεία-
στη γη επάνω αυτό που έχει αξία.
μέσα εκεί καλά είναι φυλαγμένο

Του ανθρώπου εκεί υπάρχει η ιστορία.
Κι αν χίλιες λέξεις λέει μια εικόνα,
μα κάθε άγαλμα, κάθε εργαλείο,
μιλάει, μόνο αυτό, για έναν αιώνα.

Κάθε μια πόλη, κάθε χωριουδάκι,
πρέπει και το μουσείο του να έχει,
και όποιος για επίσκεψη εκεί πάει
πρώτα προς το μουσείο αυτό να τρέχει.

Μα δυστυχώς εμείς, αν κι η Ελλάδα
χιλιάδες κρύβει θησαυρούς στο χώμα,
μουσεία δεν έχουμε ούτε για όσα
στο φως του ήλιου εβγήκανε ως τώρα.

Ζητείστε απ’ την κυβέρνηση παιδιά μου
να κάνει γρήγορα ό,τι φροντίδα
έπρεπε ασίγαστη να έχει πρώτη:
να φτιάξει δεύτερη μία πατρίδα

με όσα, όχι πάνω είναι στο χώμα
μα μ’ όσα όμορφα κι ευλογημένα
εφτιάξαν οι σπουδαίοι πρόγονοί μας
και μες στο χώμα βρίσκονται ακόμα.