Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Α! . Μύρα που της ζήσης μας
το ρόδο θα σκορπούσε
αν λίγο μες στην Πλάση αυτή
κάτι μας αγαπούσε…