Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

15 ΜΑΡΤΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
(στίχοι για τα παιδιά)

Καταναλώνουμε. Και αγοράζουμε.
Παίρνουμε το μικρό και το μεγάλο,
κι ακόμα ότι θέλουμε φωνάζουμε
αυτό, ετούτο, το άλλο, το παράλλο.

Παίρνουμε πράγματα και όλο παίρνουμε
από τον έμπορο που τα πουλάει,
κι όταν στο σπίτι όλα αυτά τα φέρνουμε
από χαρά η καρδιά χοροπηδάει.

Μα σαν τα δούμε λίγο, όταν τα παίξουμε,
όταν τα φάμε ή μ’ αυτά χαρούμε,
τ’ αφήνουμε και θέλουμε να τρέξουμε
και νέα πράγματα να φορτωθούμε.

Και βέβαια πρέπει να καταναλώνουμε,
Μα όχι αλόγιστα: με μέτρο κάποιο.
Αλλιώς παιδιά μου, αν το παραξηλώνουμε,
η κατανάλωση είναι κάτι σάπιο.