Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Η ΓΕΝΕΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΗ
(συνέχεια)

Κι έφυγε από τη Χαναάν, κοντά απ' τον αδερφό του,
Γιατί πολλά, τα υπάρχοντα ήτανε και των δυο τους
Και η σ’ αυτήν που μένανε δεν τους χωρούσε χώρα.
Και ο Ησαύ στο όρος Σηείρ πήγε να κατοικήσει.
Και ο Ησαύ ειν’ ο Εδώμ. Κι οι απόγονοι αυτοί είναι
Που στο Σηείρ έκαν’ ο Ησαύ, των Εδωμαίων γενάρχης.
Και των παιδιών του Ησαύ αυτά είναι τα ονόματά τους:
Ο Ελιφάς, γιός της Αδά, που ’χε ο Ησαύ γυναίκα.
Ο Ραγουήλ, γιος Βασεμάθ, κι αυτή του Ησαύ γυναίκα.
Κι ήταν οι γιοί του Ελιφάς: Θαιμάν, Ωμάρ, κι ακόμα
Σωφάρ, Γομώθ και ο Κενέζ. Κι είχε μια παλλακίδα
Που τήνε λέγανε Θαμνά ο Ελιφάς. Κι εκείνη
Του έκανε τον Αμαλήκ. Αυτοί του Ησαύ οι γιοί ήταν
Απ’ τή γυναίκα του Αδά. Κι οι γιοί Ραγουήλ αυτοί ’ναι:
Ναχώθ, Ζαρέ, Σομέ, Μοζέ, της Βασεμάθ εγγόνια.
Και της Οβελιμά οι γιοι, που θυγατέρα ήταν
Του Ανά, του γιου του Σεγεβών, τον Ιεούς γεννάει
Και τον Εγλώμ και τον Κορέ. Κι οι απόγονοι αυτοί ’ταν
Του Ησαύ, που γίναν φύλαρχοι και που τ’ αγόρια ήταν
Του Ελιφάς, πρωτότοκου του Ησαύ. Κι οι φύλαρχοι ήταν:
Θαιμάν, Ωμάρ, Σωφάρ, Κενέζ, Κορέ, Γοθάμ, κι ακόμα
Ο φύλαρχος ο Αμαλήκ. Αυτοί οι φύλαρχοι ήταν
Στην Ιδουμαία-και του Ελιφάς και της Αδά γιοί ήσαν.
Κι αυτοί ειν’ οι γιοι του Ραγουήλ που του Ησαύ γιός ήταν:
Οι φυλαρχοι Ναχώθ, Ζαρέ, Σομέ, Μοζέ. Αυτοί ’ταν
Οι φύλαρχοι του Ραγουήλ στη γη Εδώμ, και ήταν
Οι εγγονοί της Βασεμάθ, που ’χε ο Ησαύ γυναίκα.
Και της γυναίκας του Ησαύ Ολιβεμά, οι γιοί ήταν:
Οι φυλαρχοι Ιεούς. Ιεγλόμ, και ο Κορέ. Αυτοί ’ναι
Οι φύλαρχοι που γέννησε η Ολιβεμά, που κόρη
Ήταν του Ανά, και του Ησαύ που ήτανε γυναίκα.
Αυτοί ’τανε οι γιοί του Ησαύ κι αυτοί οι φύλαρχοι ήταν
Που από κείνους βγήκανε που λέγονται Ιδουμαίοι.
Και του Σηείρ, που στο βουνό Σηείρ εκατοικούσε
Γιου του Χορραίου, αυτοί ’ν’ οι γιοί: Λωτάν, Σωβάλ, Σεβέγων,
(συνέχεια)