Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Κάποτε
στο μακρινό το μέλλον
όταν διαβάζουνε οι τότε άνθρωποι για κάποιον:
"είχε δικά του τόσα...", θα λένε:
"τι θα πει "δικά του;.."
και κανείς να πει δεν θα μπορεί.

Λέξεις καθώς "ιδιοκτησία", "εκμετάλλευση",
"πλούτος", "πορνεία"
θα είναι άγνωστα
κι αδύνατο θα στέκεται για κάποιον
τι όλα αυτά σημαίναν να εννοήσει.

Θα ξέρουνε όμως
ετούτο το γραφτό διαβάζοντας
πως πρόγονοί τους κάποιοι
γνωρίζανε πως θα ’ρθει αυτή η μέρα.
Ότι σε κείνην πίστευαν
κι αυτή ψυχή τους ήταν. Και πως κάτι
είχαν να κάνουνε κι αυτοί για νάρθει:
την ονειρεύτηκαν-αρκεί.