Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Η ΓΕΝΕΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΗ
(συνέχεια)

Στον τόπο αυτόν που ο θεός εμίλησε μαζί του
Έστησε. Στήλη πέτρινη. Και χοές είχε προσφέρει
Και λάδι πάνω έχυσε στη στήλη αυτή. Και είπε 
Αυτού του τόπου τ’ όνομα-αυτού που είχε μιλήσει
Μ’ αυτόν εκεί ο θεός- Βαιθήλ. Κι απ’ τη Βαιθήλ σηκώθη
Και τη σκηνή του έστησε ο Ιακώβ πιο πέρα
Λίγο, απ’ τον πύργο του Γαρέδ. Κι όταν αυτός περνούσε
Απέξω από τη Χαβραθά στην Εφραθά να πάει
Τότε η Ραχήλ εγέννησε. Και δύσκολη είχε γέννα.
Κι ενώ υπόφερε αυτή, θάρρος, της είπε η μαία,
Είναι αγόρι το παιδί. Και λίγο πριν πεθάνει-
Γιατί ετότε πέθανε-τ’ όνομα του παιδιού της
Το ’πε ο Γιός του Πόνου μου. Και Βενιαμίν το είπε
Το αγόρι ο πατέρας του. Κι είχε η Ραχήλ πεθάνει 
Και στον ιππόδρομο κοντά της Εφραθά τη θάψαν.
Και είναι αυτή η Βηθλεέμ. Κι ο Ιακώβ μια στήλη
Έστησε στο μνημείο της, και ως τη μέρα ετούτη 
Βρίσκεται πάνω στης Ραχήλ το μνήμα αυτή η στήλη.
Κι όταν στον τόπο ο Ισραήλ αυτόν εγκαταστάθη
Επήγε τότε και, ο Ρουβήν με τη Βαλλά εκοιμήθη
Που του πατέρα του ήτανε Ιακώβ η παλλακίδα.
Και όταν τ’ άκουσε, κακό του Ισραήλ του εφάνη.
ΧΧΧV22
Και όλα ήσαν δώδεκα του Ισραήλ τ’ αγόρια.
Οι γιοί της Λείας: ο Ρουβήν, του Ιακώβ ο πρώτος,
Συμεών, Λευί και Νεφθαλείμ, και Ισσάχαρ και Ιούδας.
Και της Ραχήλ ο Ιωσήφ κι ο Βενιαμίν γιοι ήσαν.
Κι η δούλα της Ραχήλ Βαλλά, δύο αγόρια είχε:
Ήταν οι Δαν και Νεφθαλείμ. Κι είχε της Λείας η δούλα
Που τήνε λέγανε Ζελφά, Γαδ και Ασήρ παιδιά της.
Κι είναι αυτοί του Ιακώβ οι γιοί που είχε γεννήσει
Σα στης Συρίας βρίσκονταν τη Μεσοποταμία.
Και στον πατέρα του Ισαάκ ο Ιακώβ επήγε
Που στη Μαμβρή βρισκότανε, μια χώρα της πεδιάδας.
Κι ειν' η Χεβρών της γης Χαναάν αυτή, που κατοικούσαν
Ο Αβραάμ κι ο Ισαάκ. Και εκατόν ογδόντα
Έζησε χρόνια ο Ισαάκ. Και πέθανε και πήγε
Εκεί που κι οι προγόνοι του είχανε όλοι πάει,
Μεγάλος-πλήρης ημερών. Κι οι γιοί του αυτόν τον θάψαν,
Ο Ιακώβ και ο Ησαύ.
XXXVI
Κι ο Ησαύ, που λέγονταν κι Εδώμ αυτούς είχε απογόνους:
Επήρε τις γυναίκες του από τις Χαναναίες.
Κι ήταν αυτές: πρώτη η Αδά, κόρη του Αιλώμ, Χετταίου,
Η Ολιβενά, κόρη του Ανά, γιου Σεβεγών του Ευαίου
Κι η Βασεμάδ, κόρη Ισραήλ, που είχε αδερφό της
Τον Νεβαιώθ. Και η Αδά τον Ελιφάς γεννάει,
Η Βασεμάθ τον Ραγουήλ, κι η Ολιβενά γεννάει
Τον Ιεούς, τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Κι αυτοί ’ναι
Οι γιοί του Ησαύ, στη Χαναάν που είχε αποκτήσει εκείνος.
Και πήρε τις γυναίκες του, τους γιους του και τις κόρες
Και όλους τους ανθρώπους του κι όλα τα υπάρχοντα του
Κι όλα τα ζώα, κι ολ’ αυτά που έκανε δικά του
Και που ο Ησαύ απόκτησε στη γη Χαναάν σαν ήταν,
(συνέχεια)